PARTNERI

Solicitant

Fundația Amfiteatru este o organizaţie cu vastă experienţă în domenii precum formare profesională, organizare de evenimente și seminarii şi în promovarea și sprijinirea tineretului şi a valorilor autentice românești în țara și în străinătate.

Scopul Fundației AMFITEATRU este promovarea şi sprijinirea activităților culturale, promovarea şi sprijinirea tineretului, apărarea drepturilor omului, protecția mediului înconjurător şi promovarea valorilor ecologice, promovarea valorilor autentice românești în țară și în străinătate, dezvoltarea societății civile şi promovarea integrării europene şi mondiale a României, promovarea capitalului uman, precum şi ajutorarea persoanelor cu probleme sociale, de sănătate, a copiilor dotați, a vârstnicilor, a persoanelor cu venituri reduse. Experiența Solicitantului este relevantă în domeniile de formare profesională, organizare de evenimente și seminarii.

Solicitantul este acreditat CNFPA pentru cursul de auditor in domeniul calității, dar și pentru meserii din turism: agent de turism, ghid turistic, recepționer si acestea avizate de Autoritatea Națională pentru Turism și Comisia Națională de Formare Profesională a Adulților.

Din experiența de organizare de evenimente putem enumera programul „România plus” realizată de Solicitant în colaborare cu alți parteneri. Programul reprezintă o platformă de comunicare între autoritățile centrale şi locale şi IMM-uri, între finanțatori şi cei care sunt la început de drum în afacerea lor, între experti şi cei dornici să cunoască sau seria de seminarii “Strategii de management şi utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea comunităţilor.

Fundația AMFITEATRU a inițiat campania “Redescoperă România!”, campanie care aduce în prim-plan valorile românești promovate din punct de vedere turistic. În ianuarie 2009 a adus în prim plan Seminarul Național De Turism, aceasta fiind prima întâlnire de lucru oficială cu factorii implicaţi în dezvoltarea turismului.

Partener național

Fundația pentru Promovarea Agriculturii şi Economiei Regionale FAER – Reghin – Mureş.

Obiectivul global FAER este sprijinirea şi susținerea agriculturii private şi a întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea promovării economiei regionale în județele Mureş, Bistrița-Năsăud şi Suceava.

Obiectivul global este atins prin urmatoarele activităţi:

–  Servicii de informare şi consiliere agricolă

–  Organizarea de cursuri tematice de informare, de scurtă durată pentru agricultorii din zona de activitate a fundației

–  Acțiuni de  susținere a activităților cu caracter agricol şi cultural

–  Sprijinirea de inițiative locale privind organizarea structurilor profesionale: asociații, sindicate, etc.

–  Acordarea de granturi  pentru implementarea unor proiecte sociale în zona

–  Alte activități şi servicii legate de dezvoltarea mediului rural

–  Acordarea de credite, în calitate de acționar majoritar la societatea de Finanțare FAER IFN S.A.

–  Sprijinirea activităților de protecție a mediului

 

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting