Analiza nevoilor de formare a șomerilor din județul Mureș

Fundația Amfiteatru, împreună cu partenerul său, Fundaţia pentru promovarea agriculturii şi a economiei regionale FAER – Reghin, anunță finalizarea realizării activității 1.3. Realizarea unui studiu de teren. În cadrul activității a fost realizat studiul de teren „Analiza nevoilor de formare a șomerilor din județul Mureș”.

Studiul a avut la bază 50 de chestionare completate de persoanele eligibile şi interesate să adere în grupul țintă (incluzând șomeri, persoane inactive, dar şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) în vederea identificării problemelor legate de inserția pe piața muncii, a soluţiilor actuale şi potenţiale, precum şi a liniilor posibile de acţiune managerială în soluţionarea acestora. Finalitatea demersului constă în identificarea unor direcţii de formare profesională, în baza problemelor reale invocate de persoanele din grupul țintă.

Dezvoltarea durabilă şi sustenabilitatea Județului Mureş

În prezent, multe dintre acţiunile derulate în cadrul acestui proiect se regăsesc de-a lungul Europei, fiind vorba, mai ales, de iniţiative asociative care contribuie la evoluţia economică şi socială a zonelor rurale, se integrează în proiecte sau planuri de progres turistic ce angajează colectivităţile locale favorizând, totodată, parteneriatul sector public-sector privat, încercând să mobilizeze populaţia locală.

A început selectarea grupului țintă!

A fost demarată campania de informare a populației din mediul rural al județului Mureş privind activitățile şi obiectivele proiectului „Viitor în Inovația Turismului şi Oportunitățile de Reintegrare în Județul Mureş” – POSDRU/110/5.2/G/87590, implicit s-a început selectarea celor 300 de persoane ce vor alcătui grupul țintă ( 5 persoane inactive, 150 persoane în căutarea unui loc de muncă, 50 persoane ocupate în agricultură de subzistentă, 95 şomeri ).

Activităţile din cadrul proiectului

Activitățile din cadrul proiectului “Viitor În Inovația Turismului şi Oportunitățile de Reintegrare în Județul Mureş” – POSDRU/110/5.2/G/87590 sunt adresate unui grup țintă format din 300 de persoane, ce vor fi selectate după următoarele criterii:

Primul grup țintă:

– persoane inactive (5 persoane)

Al doilea grup țintă:

– persoane în căutarea unui loc de muncă (150 persoane)

Al treilea grup țintă:

– persoane ocupate în agricultură de subzistentă (50 persoane)

Al patrulea grup țintă:

– şomeri (95 de persoane)

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting