Dezvoltarea durabilă şi sustenabilitatea Județului Mureş

În prezent, multe dintre acţiunile derulate în cadrul acestui proiect se regăsesc de-a lungul Europei, fiind vorba, mai ales, de iniţiative asociative care contribuie la evoluţia economică şi socială a zonelor rurale, se integrează în proiecte sau planuri de progres turistic ce angajează colectivităţile locale favorizând, totodată, parteneriatul sector public-sector privat, încercând să mobilizeze populaţia locală.
Activitățile proiectului, desfaşurându-se într-un parteneriat regional, partenerul aducând informații valoroase privind experiența europeană şi bunele practici internaționale din perspectiva integrării pe piața muncii a persoanelor selectate în grupul țintă.

Dezvoltarea resurselor umane şi în special creşterea capacității persoanelor din grupul țintă de a participa la viață socială şi economică, este o condiție prin intermediul căreia vor fi vizate următoarele aspecte ale dezvoltării durabile a sistemului socio-economic: creşterea gradului de participare a persoanelor dezavantajate şi a celor vulnerabile; sporirea calității resurselor umane şi reducerea marginalizarii si excluziunii sociale; eficientizarea sistemului economic prin crearea alternativelor în modul de utilizare a resurselor umane.

Proiectul „Viitor în Inovația Turismului şi Oportunitățile de Reintegrare în Județul Mureş” contribuie la asigurarea sustenabilității pe termen lung a zonelor în care se deruleaza activitățile proiectului, prin dezvoltarea şi implementarea programelor integrate de informare, consiliere, motivare şi formare şi de mediere pe piața muncii, având ca efect creşterea posibilităților persoanelor din grupul țintă de a beneficia de oportunitățile oferite de o piață a muncii în continuă schimbare, satisfăcând în acelaşi timp şi necesitățile acesteia. Cursurile de formare profesională împreună cu cele de antreprenoriat au rolul de a motiva persoanele din grupul țintă de a-şi dori să iasă în evidență prin abilitățile şi competențele noi dobândite în domeniul turismului. Se prognozează o creştere a nivelului de trai individual precum şi o creştere economică la nivelul județului Mureş, în ceea ce priveşte sectorul de servicii turistice din zona rurală.

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Lasa un comentariu:

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting