Analiza nevoilor de formare a șomerilor din județul Mureș

Fundația Amfiteatru, împreună cu partenerul său, Fundaţia pentru promovarea agriculturii şi a economiei regionale FAER – Reghin, anunță finalizarea realizării activității 1.3. Realizarea unui studiu de teren. În cadrul activității a fost realizat studiul de teren „Analiza nevoilor de formare a șomerilor din județul Mureș”.

Studiul a avut la bază 50 de chestionare completate de persoanele eligibile şi interesate să adere în grupul țintă (incluzând șomeri, persoane inactive, dar şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) în vederea identificării problemelor legate de inserția pe piața muncii, a soluţiilor actuale şi potenţiale, precum şi a liniilor posibile de acţiune managerială în soluţionarea acestora. Finalitatea demersului constă în identificarea unor direcţii de formare profesională, în baza problemelor reale invocate de persoanele din grupul țintă.

Cercetarea a urmărit să identifice opiniile participanţilor la discuţii cu privire la competenţele şi atitudinile care ar fi necesare pentru incluziunea pe piața muncii, pentru asigurarea şanselor egale de dezvoltare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor inactive sau a persoanelor aflate în agricultura de subzistență. Identificarea soluțiilor optime de formare profesională reprezintă fundamentul acțiunii de inserție pe piața muncii,  sporește şansele de dezvoltare profesională şi deschide noi oportunități în carieră.

Din majoritatea persoanelor intervievate, 96% consideră că formarea profesională continuă este o necesitate în mediul rural, iar 60% dintre persoanele chestionate se așteaptă ca în urma participării la un curs de formare șansele de a-și găsi un loc de muncă să crească în mod considerabil.

Putem să concluzionăm faptul că, încă din primele luni de la începerea implementării, proiectul s-a bucurat de un nivelul crescut de interes în rândul populației din mediul rural, județul Mureş.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Lasa un comentariu:

Powered by WordPress | Designed by: free wp themes | Thanks to hostgator coupon code and cheap hosting